Bảng Giá Tranh 3D Mới Nhất 2021

Tranh 3D không có mức giá chung cụ thể 🔊 Báo Giá Tranh 3D Hỗ Trợ Mùa COVID 💰 Giá Siêu Hấp Dẫn ☎ Hỗ Trợ Tư Vấn Thiết Kế Oline 24/7

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI &DỊCH VỤ TRANG TRÍ NỘI THẤT
TĂNG THIỆN LẠC
 
BẢNG BÁO GIÁ TRANH DÁN TƯỜNG
  
 
STT Chất liệu Công nghệ in ĐVT Đơn giá Ghi chú
1
PP lụa trong nhà loại 2
 
Cán màng bóng không ép keo mặt sau dán  ghép chồng mí không cắt mực thường
M2
 
180.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
2 Cán màng bóng có ép keo mặt sau dán  ghép chồng mí không cắt mực tốt
M2

210.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
3 Cán màng mờ không ép keo mặt sau dán ghép chồng mí không cắt mực thường
M2

190.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
4 Cán màng mờ có ép keo mặt sau sau dán ghép chồng mí không cắt mực tốt
M2

230.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
5
PP lụa trong nhà loại 1
 
Cán màng bóng không ép keo mặt sau dán  ghép chồng mí không cắt mực thường
M2

220.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
6 Cán màng bóng có ép keo mặt sau dán  ghép chồng mí không cắt mực tốt
M2

260.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
7 Cán màng mờ không ép keo mặt sau dán ghép chồng mí không cắt mực thường
M2

240.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
8 Cán màng mờ có ép keo mặt sau sau dán ghép chồng mí không cắt mực tốt
M2

280.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
9

PP lụa ngoài trời loại 2
 
Cán màng bóng dán ghép chồng mí không cắt không keo
M2

260.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
10 Cán màng bóng dán ghép chồng mí không cắt có keo
M2

290.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
11
 


PP lụa ngoài trời loại 1
 
Cán màng mờ dán ghép chồng mí không cắt không keo
M2

280.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
12 Cán màng mờ dán ghép chồng mí không cắt có keo
M2

310.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
13 Pet dẻo Hàng nhập in mực uv
M2

380.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
14 PP 3D Cán màng 3D  bóng không nổi tạo ảo giác cho người xem dán ghép chồng mí
M2

390.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
15 DECAL NHẬT Dán ghép chồng mí cắt
M2

320.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
16

Decal dán kính loại 1
 
In một mặt che không thấy ánh sáng cán bóng mực thường
M2

250.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
17 In một mặt che không thấy ánh sáng cán bóng mực tốt
M2

270.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
18Decal dán kính loại 1
 
In một mặt  che không thấy ánh sáng cán mờ mực thường
M2

260.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
19 In một mặt che  không thấy ánh sáng cán mờ mực tốt
M2

280.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
20 In 2 mặt cản bớt ánh sáng cán màng trong mực thường
M2

290.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
21 In 2 mặt cản bớt ánh sáng cán màng trong mực tốt
M2

330.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
22 In 2 mặt cản bớt ánh sáng cán màng mờ mực thường
M2

300.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
23 In 2 mặt cản bớt ánh sáng cán màng mờ mực tốt
M2

350.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
24

Cát mịn ánh kim loại 1
 
Công nghệ Hàn Quốc dán ghép chồng mí cắt không keo
M2

380.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
25 Công nghệ Hàn Quốc dán ghép chồng mí cắt có keo
M2

390.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
26

Cát mịn ánh kim loại 2
 
Công nghệ Hàn Quốc dán ghép chồng mí cắt không keo
M2

350.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
27 Công nghệ Hàn Quốc dán ghép chồng mí cắt có keo
M2

360.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
28

Vải lụa kim tuyến loại 1
 
Vải lụa nguyên khổ lớn 3.2m không ghép mí mực dầu 3D không nổi
 

M2

440.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy 1 ngày
29 Vải lụa nguyên khổ lớn 3.2m không ghép mí mực uv tốt 3D không nổi
 

M2

460.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy từ 1-2 ngày
30 Vải lụa kim tuyến loại 2
 
Vải lụa nguyên khổ lớn 3.2m không ghép mí mực dầu 3D không nổi
 

M2

410.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy từ 1-2 ngày
31 Vải lụa nguyên khổ lớn 3.2m không ghép mí mực uv  3D không nổi
 

M2

430.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy từ 1-2 ngày
32 Vải lụa kim tuyến loại 3
 
Vải lụa nguyên khổ lớn 3.2m không ghép mí mực dầu 6 màu 3D không nổi
 

M2

380.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy từ 1-2 ngày
33 Vải lụa nguyên khổ lớn 3.2m không ghép mí mực uv  3D không nổi
 

M2

400.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy từ 1-2 ngày
34
 


Vải lụa bóng loại 1
Vải lụa nguyên khổ lớn 3.2M không ghép mí mực uv 3D không nổi in nét sắc sảo
 

M2

450.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy từ 1-2 ngày
35 Vải lụa nguyên khổ lớn 3.2m không ghép mí mực UV  nhập cao cấp 3D không nổi in nét sắc sảo

 

M2

480.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy từ 1-2 ngày
36 Vải lụa nguyên khổ lớn 3.2m không ghép mí mực UV phủ bóng  nhập  cao cấp 3D không nổi in nét sắc sảo

 


M2


500.000đ
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy từ 1-2 ngày
37 Vải lụa 3D -1 Vải lụa nguyên khổ lớn 3.2m không ghép mí mực UV phủ bóng  nhập cao cấp phủ bóng 3D nổi 100% cấp độ 1
M2

580.000đ
 
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy từ 2-5 ngày
38 Vải lụa 3D-2 Vải lụa nguyên khổ lớn 3.2m không ghép mí mực UV phủ bóng  nhập cao cấp phủ bóng 3D nổi 200% cấp độ 2
M2

650.000đ


 
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy từ 2-5 ngày
39 Vải lụa 3D -3 Vải lụa nguyên khổ lớn 3.2m không ghép mí mực UV phủ bóng  nhập cao cấp phủ bóng 3D nổi 300% cấp độ 3
M2

700.000đ
 
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy từ 2-5 ngày
40 Vải lụa 3D-4 Vải lụa nguyên khổ lớn 3.2m không ghép mí mực UV  phủ bóng  nhập cao cấp phủ bóng 3D nổi 400% cấp độ 4
M2

780.000đ
 
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy từ 2-5 ngày
41 Vải lụa in nổi 5D Vải lụa nguyên khổ lớn 3.2m không ghép mí mực UV phủ bóng  nhập cao cấp phủ bóng 3D nổi 500% cấp độ 5
M2

850.000đ
 
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy từ 3-7 ngày
42 Vải lụa in nổi 8D Vải lụa nguyên khổ lớn 3.2m không ghép mí mực UV phủ bóng  nhập cao cấp phủ bóng 3D nổi 800% cấp độ 8
M2

980.000đ
 
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy từ 3-7 ngày
43 Vải lụa in nổi 16D Vải lụa nguyên khổ lớn 3.2m không ghép mí mực UV phủ bóng nhập cao cấp phủ bóng 3D nổi 1600% cấp độ 16
M2

1.300.000đ
 
Từ lúc đặt cọc Thời gian lấy từ 3-7 ngày


Bật mí sự thật về công nghệ in Tranh không phải ai cũng biết.

Tranh 3D-5D-8D-16D thực chất là loại tranh sử dụng mực in UV hoặc mực dầu nhập khẩu từ Mỹ in trên chất liệu lụa canvas, lụa bóng cao cấp ( Hoặc có những dòng tranh 3D in trên Mực UV thường hay vải lụa thường, mà lâu nay khách hàng cứ lầm tưởng là trên thị trường chỉ có 1 loại vải hay 1 loại mực , điều đáng chú ý ở đây là chưa kể đến in mực Dầu mà khách hàng vẫn đang lầm tưởng là mình đã chọn được đơn vị làm giá tốt cho mình) Vì thế mới có câu " Tiền Nào Của Đó " . Nhờ vậy mà tranh dán tường  có độ bền cao, màu sắc chuẩn, khó phai màu theo thời gian và đặc biệt dễ lau chùi, chống thấm tốt. Khi được yêu cầu, người thợ sẽ dùng một lớp keo dán trực tiếp tranh lên vị trí cần dán mà không ngốn diện tích căn phòng đặc biệt hợp phong thủy gia chủ, Tài Lộc Tấn Tiến gia đình ấm no hạnh phúc.

Hệ thống văn phòng thiết kế Tranh 3D Tại Tp, Hồ Chí Minh - Hà Nội .
 

Những hình ảnh đam mê hăng say thiết kế chuyên nghiệp - Tăng Thiện Lạc

thiet ke tranh dan tương tphcm ha noi (1)
Hình 1. Đội ngũ nhân viên thiết kế chuyên nghiệp, nhiệt huyết với công việc 
thiet ke tranh dan tương tphcm ha noi (2)
Hình 2. Đội ngũ nhân viên thiết kế chuyên nghiệp, nhiệt huyết với công việc 
thiet ke tranh dan tương tphcm ha noi (6)
Hình 3. Đội ngũ nhân viên thiết kế chuyên nghiệp, nhiệt huyết với công việc 
thiet ke tranh dan tương tphcm ha noi (9)
Hình 4. Đội ngũ nhân viên thiết kế chuyên nghiệp, nhiệt huyết với công việc 
 
thiet ke tranh dan tương tphcm ha noi (4)
Hình 5. Đội ngũ nhân viên thiết kế chuyên nghiệp, nhiệt huyết với công việc 
cong nghe in tranh 3d kho lon quan 5
Hình 6. Đội ngũ nhân viên thiết kế chuyên nghiệp, nhiệt huyết với công việc 
xuong in tranh 3d kho lon nhat
Hình 7. Đội ngũ nhân viên thiết kế chuyên nghiệp, nhiệt huyết với công việc 
xuong in tranh kho lon tphcm
Hình 8. Đội ngũ nhân viên thiết kế chuyên nghiệp, nhiệt huyết với công việc 


Hệ thống Xưởng in Tranh 3D Tại Tp, Hồ Chí Minh - Hà Nội .

Máy in nhập khẩu đạt chuẩn công nghệ 4.0. 


Những hình ảnh chụp thực tế cận cảnh máy đang in 
xuong in tranh tphcm ha noi (13)
Hình 1. Hình ảnh thực tế quy mô và công nghệ in Tranh trên dây chuyền công nghệ tiên tiến 4.0
xuong in tranh tphcm ha noi (7)
Hình 2. Hình ảnh thực tế quy mô và công nghệ in Tranh trên dây chuyền công nghệ tiên tiến 4.0
xuong in tranh tphcm ha noi (2)
Hình 3. Hình ảnh thực tế quy mô và công nghệ in Tranh trên dây chuyền công nghệ tiên tiến 4.0
xuong in tranh lon sai gon (Copy)
Hình 4. Hình ảnh thực tế quy mô và công nghệ in Tranh trên dây chuyền công nghệ tiên tiến 4.0
xuong in tranh tphcm ha noi (15)
Hình 5. Hình ảnh thực tế quy mô và công nghệ in Tranh trên dây chuyền công nghệ tiên tiến 4.0
z2412113945701 05dc81a55da109bcfa66292f65067a02 (Copy) (Copy)
Hình 6. Hình ảnh thực tế quy mô và công nghệ in Tranh trên dây chuyền công nghệ tiên tiến 4.0
xuong in tranh tphcm ha noi (22)
Hình 7. Hình ảnh thực tế quy mô và công nghệ in Tranh trên dây chuyền công nghệ tiên tiến 4.0
z2596917810672 2b51fcdfa6b8f889d24a1386ee74b673 (Copy)
Hình 8. Hình ảnh thực tế quy mô và công nghệ in Tranh trên dây chuyền công nghệ tiên tiến 4.0


Những mẫu tranh dán tường đẹp nhất :  https://www.youtube.com/

Công nghệ in Tranh chuẩn nhất 2021 3D 5D 8D 16D : https://www.youtube.com

CÔNG TY TNHH TM & DV TRANG TRÍ NỘI THẤT TĂNG THIỆN LẠC
Trụ Sở Chính:181/7A , Đường An Bình.Phường 7. Quận 5 .TP.HCM
Tel028.3838.0654 Xưởng in  - Zalo: 0909.250.2690
Email: tangthienlac@gmail.com
Phòng Thiết kế Quận 10
Xưởng in Quận Tân Phú - Bình Tân - Bình Chánh
Miền Bắc Xưởng in Tranh 3D – Xưởng in Thảm  trải sàn theo yêu cầu ở Hà Nội - Chi Nhánh Miền Tây Đồng Tháp

Tăng Thiện Lạc

0935.376.293

Zalo: 0935.376.293

TIN XEM NHIỀU NHẤT
Hiệu suất truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay3,305
  • Tháng hiện tại91,175
  • Tổng truy cập6,771,798
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây